Politikalarımız

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

“En iyi çözümü en iyi hizmet ile sunmak” 

AFS KAUÇUK ZEMİN AŞ kendi sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yer almakta ve güvenin insan ilişkilerinin temelindeki en önemli yapılardan biri olduğunu bilerek hareket etmektedir. Bu bilinç ile şirket ve kalite politikasında öncelikli çıkış noktası olarak “güveni” esas almıştır.

Şirket ve kalite politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir:

 • Toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak
 • Kalite yönetim sistemimizi uluslararası kalite yönetim sistemlerinin gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmek
 • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak
 • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek
 • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek
 • Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AFS KAUÇUK ZEMİN AŞ olarak benimsediğimiz “önce iş sağlığı ve güvenliği” sloganından hareketle, üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz:

 • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir “İSG yönetim sistemi” kurmak
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve artırmak adına çalışmalar yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

X
×

 

Merhaba

Nasıl yardımcı olabiliriz?

×